BANA & VÄXLINGSOMRÅDE


Horla Triathlon (Damer/Herrar och Lag).

Banan är uppdelad i tre delbanor, nedan beskrivs respektive delbana i detalj
 1. Simning ca 400 m. simningen sker i en öppen mindre sjö. Båtar finns i vattnet under tävlingen.
 2. Cykling ca 27 km, asfalterad bana med relativt höga stigningar. Branta backar, hålor, hinder mm är utmarkerade.
 3. Löpning ca 8,1 km, kuperad löpsträcka på grusväg, stigar mm. Löpsträckan är väl utmarkerad med pilar och röd/vita band.

  Mer baninformation ges på plats innan start.
 
 

Banprofil "Cykel"

 
Banprofil "Löpning"
 
Ungdomsklasser
Banprofil och beskrivning
kommer att uppdateras.

Växlingsområde

 • Området är avspärrat med röd/vita markeringsband
 • Respektive deltagare tar ansvar för sin egen utrustning
 • Endast deltagare får vistas inom växlingsområdet
 • Växlingsområdet består av bänkar med en stolpe (för varje deltagares/lags startnummer ).
  Stolpen används för att luta cykeln mot


Växlingsområde