TÄVLINGSMOMENT, HORLA TRIATHLON MOTIONSTÄVLING
(Damer/Herrar och Stafettlag)1. Simningen, det första momentet av tre...

Innan start (simning) går vi igenom tävlingsreglerna kl 12.30 och den är obligatorisk. Se Regler/information,
ladda ner PM under fliken "Tävl.PM" ovan".

Alla startar samtidigt Kl. 14.00, både lag och individuella. Starten sker ståendes i vattnet, vid markering.

Simsträckan är ca 400m mellan två badstränder (utanför vita markeringarna). Får ni problem, ta det
lugnt och signalera till en av följebåtarna för hjälp.

Framme vid andra stranden löper man upp till växlingsområdet och till sin plats.

 


2. Cyklingen, det andra momentet och sker efter simningen...

Cykelsträckan är ca 2,7 mil och underlaget är asfalt. Banans toppografi är varierande (en del branta backar).

Vägarna är inte avstängda för övrig trafik - trafikregler gäller!
Efter ca 8 km delas det ut ett bergspris (spurtpris). Bergspris delas ut till första herr, dam och stafettlag.

Cykeln skall vara i gott skick med väl fungerande bromsar. Hjälm är obligatorisk för alla.3. Löpningen, det tredje momentet och avgörs på en ca 8,1 km lång bana...


Banan är kuperad och flack, vilket gör den till ett kraftprov. Sedan 2014 har sträckningen ändrats, se fliken
"Bana" Banan är väl utmarkerad.

När ni väl närmar er mål får ni stöd av den fantastiska publiken som applåderar och hjälper er in i mål.

Obligatoriskt!
Alla som deltar i tävlingen skall lämna tillbaka nummerlapparna och chippen vid målgång och får då en:
- Plakett som bevis på genomförd tävling

- Frukt
- Enklare måltid

För mer information och relger, Se Tävlings PM

Anmäl er här...

 

TÄVLINGSMOMENT, UNGDOMSKLASSER

Starten sker från vattnet, utanför bryggan vid kommunala badstranden och ni simma utanför de vita bojarna
(till vänster om dig).

När du kommer upp från simningen springer/går du tillbaka till växlingsområdet.
Ta med cykeln och spring/gå ut till asfaltsvägen. När du kommit fram till asfalten får du hoppa upp på cykeln.

Delar av löpningen sker i terräng på stigar med rötter och stenar.
När du närmar dig växlingsområdet har du inte långt kvar till MÅL!

Inför starten går vi igenom regler och förhållningssätt med de tävlande kl. 10.00
Informationen är obligatorisk.

Start ca kl. 11.00 (14-15 år), 11.45 (12-13 år), 11.55 ( 9-11 år)

För mer information och relger, Se t ävlings PM för ungdomsklasser

UNGDKOMSKLASSER 2017

Flickor/Pojkar 9-11 år, Simning 100 m, Cykling 5 km och Löpning 1 km.

Flickor/Pojkar 12-13 år, Simning 200 m, Cykling 5 km och Löpning 1 km
Flickor/Pojkar 14-15 år, Simning 400 m, Cykling 10 km och Löpning 3 km
Flickor/Pojkar 16-17 år, Deltar i Horla Triathlon huvudtävling med målsmans tillstånd.
Anmäl er här...

välja mellan följande
tävlingsklasser:

 • Individuellt Herrar
  En person utför alla
  tre tävlingsmomenten,
  Simning, Cykling och
  Löpning.

 • Individuellt Damer
  En person utför alla
  tre tävlingsmomenten,
  Simning, Cykling och
  Löpning.

 • Stafettlag
  3 personer utför var sitt
  tävlingsmoment, Simning,
  Cykling och Löpning
  (Lagen kan vara mixade
  mellan könen).


  Ungdomsklasser
 • Flickor/Pojkar 9-11 år
 • Flickor/Pojkar 12-13 år
 • Flickor/Pojkar 14-15

 • Flickor/Pojkar 16-17 år
  deltar i befintlig
  motionstävling för
  Damer/herrr och Lag och med målsmans tillstånd.